Archiwa kategorii: Uncategorized

Harmonogram 5 listopada 2016: Ruchy emancypacyjne w perspektywie kulturoznawczej

11.00
Gość: dr Jacek Drozda
Kultura popularna jako przestrzeń oporu. Studia kulturowe wobec emancypacji społecznej
Dyskusja
Część seminaryjno-warsztatowa
14.00-15.30 – przerwa obiadowa
15.30
Gość: dr hab. Dariusz Brzostek
Fikcje spekulatywne i taktyki oporu. Afrofuturyzm i polska science fiction
Dyskusja
Część seminaryjno-warsztatowa

7 maja 2016: Szczegółowy program

Europa Wschodnia i Ameryka Łacińska:
Perspektywa porównawcza
w badaniach historii społecznej, historii gospodarczej i historii idei

Osoby planujące udział proszone są wysłanie zgłoszenia na adres: filozofiairuchyspoleczne@gmail.com . Dla osób spoza Warszawy  istnieje jeszcze możliwość uzyskania refundacji kosztów przejazdu – szczególnie zapraszamy kobiety.

11.00-14.00 

Wykład:
prof. dr hab. Henryk Szlajfer ISP PAN/CESLA UW

Dyskusja

14.00-15.30

Przerwa obiadowa

15.30-18.30

Warsztaty lekturowe:

15.30-16.30
Paweł Szelegieniec (UJ), Teoria modernizacji, „dependencia” i nierównomierny rozwój. Zarys metodologii radykalnej ekonomii politycznej w Ameryce Łacińskiej
(Vernengo M. (2006). Technology, Finance, and Dependency: Latin American Radical Political Economy in Retrospect. Review of Radical Political Economics, Fall, 38(4), 551-568; Sartelli, E., Kabat, M.(2016), Argentine Industrialization: A Critique of the Liberal and Dependentist Schools. Research in Political Economy, 30(B), 227-254.)

16.30-17.30
Bartosz Ślosarski (UAM), Nieprześniona rewolucja boliwariańska                                       (Ciccariello-Maher G. (2013). We Created Chavez. A People’s History of the Venezuelan Revolution, Duke University Press, Durham/London).

17.30-18.30
Katarzyna Bielińska-Kowalewska (abs. SNS IFiS PAN), Kategoria peryferii w badaniach nad regionem postjugosłowiańskim
(Horvat, S., Stiks, I. (red.). (2015). Welcome to the Desert of Post-socialism: Radical Politics After Yugoslavia. Verso Books: London-Brooklyn)

Ilustracje pochodzą z 

Harmonogram – Rewolucja 1917: Historiografia i historia idei

2 kwietnia 2016

11.00-14.15
Wykład:
prof. Janusz Dobieszewski: „Sprawy rewolucji po rewolucji”
Dyskusja

15.30
Warsztaty lekturowe:
Katarzyna Bielińska-Kowalewska, Jak pisać i nie pisać o Leninie w XXI wieku (Krausz, T. (2015) Reconstructing Lenin: An Intellectual Biography. Monthly Review Press: New York)
Zbigniew Marcin Kowalewski, Spór wśród komunistów rosyjskich i ukraińskich o kwestię narodową po rewolucji 1917 r. (Velychenko, S. (2015).Painting Imperialism and Nationalism Red. The Ukrainian Marxist Critique of Russian Communist Rule in Ukraine, 1918–1925, University of Toronto Press: Toronto-Buffalo-London).

Filozofia i ruchy społeczne 2016

Kontynuując nasze seminarium, w tym roku chcemy przyjrzeć się bliżej perspektywom przyjmowanym w badaniach nad nad filozofią jako myślą ruchów emancypacyjnych. Nacisk zostanie położony na metodologię, a także na społeczno-ekonomiczny wymiar zjawisk. Zajmiemy się takimi zagadnieniami, jak:

1. Europa Wschodnia i Ameryka Łacińska – perspektywa porównawcza w badaniach historii społecznej, historii gospodarczej i historii idei
2. Rewolucja 1917 – historiografia a historia idei
3. Badanie historii ruchów ludowo-wyzwoleńczych na przykładzie Ameryki Łacińskiej
4. Ruchy emancypacyjne w perspektywie kulturoznawczej
5. Ruchy emancypacyjne w ujęciu feministycznym

Formuła:
wykład zaproszonego gościa (2×45 min)
część seminaryjno-warsztatowa pod kierunkiem zaproszonego gościa (2×45 minut).
Warsztaty lekturowe: (4×45 minut)

Terminy: jedna sobota w miesiącu

Dla osób spoza Warszawy planujących regularnie uczestniczyć w spotkaniach, istnieje możliwość uzyskania refundacji kosztów przejazdu. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się na adres: filozofiairuchyspoleczne@gmail.com.

13 czerwca 2015 – Zaproszenie i ramowy harmonogram

11.00 – Ali Szariati i rewolucja islamska w Iranie

gość: dr Monika Bobako, UAM

Lista lektur: http://filozofiairuchyspoleczne.pl/?page_id=156

14.15-15.45 przerwa obiadowa

15.45-16.45 – konsultacje dot. abstraktów i konspektów

17.00 – Szkoła frankfurcka i ruchy społeczne

gość: prof. dr hab. Stanisław Czerniak

Lista lektur: http://filozofiairuchyspoleczne.pl/?page_id=158

Zaproszenie-13-czerwca1