Archiwa kategorii: Uncategorized

14 października 2017 – szczegółowy program, ramowy harmonogram

11.00-14.45- Wykład i dyskusja

Wykład:

Sto lat faszyzmów europejskich

prof. dr hab. Jerzy Borejsza (IH PAN)

0001 14.45-16.45 – Przerwa obiadowa

16.45-20.00

Warsztaty:

Zbigniew M. Kowalewski

Faszyzm jako drobnomieszczański ruch masowy

dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska

O aktualności pojęcia drobnomieszczaństwa

Filozofia i ruchy społeczne – prezentacja książki

ok

14 października 2017: Sto lat faszyzmów europejskich

Literatura Zaproszenie 14 października1

J. Borejsza, Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919 – 1945, Ossolineum, Wrocław 2000.

J.Borejsza, Stulecie zagłady, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2011 (zwłaszcza rozdział „Faszyzm włoski, nazizm i stalinizm z perspektywy XXI stulecia” – dla niemających czasu).

K. Schloegel,Terror i marzenie. Moskwa 1937, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.

24 czerwca 2017 – Ramowy harmonogram

11.00-15.00 0001

Wykład i dyskusja

Ruch Narodowo-Radykalny
i jego ideologia

prof. dr hab. Szymon Rudnicki (UW)

15-16.30 Przerwa obiadowa

16.30-19.30 Warsztaty

dr Marta Urbańska
Świat w zniekształconych obrazach, czyli Jędrzej Giertych czyta Jana Amosa Komeńskiego

Paweł Szelegieniec (UJ)
Faszyzm peryferyjny? Koncepcje ekonomiczne ONR-Falangi na tle dynamiki kapitalistycznego procesu pracy

24 czerwca 2017 r.: Ruch Narodowo-Radykalny i jego ideologia

Literatura:

Anderson Benedict, Wspólnoty wyobrażone, tłum. S. Amsterdamski, Kraków-Warszawa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak – Fundacja im. Stefana Batorego, 1997, s. 18-21. [naród]

0001Bäcker Roman, Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek, Toruń, Index Book, 1992, s. 9-13

Berlin Isaiah, Nacjonalizm: zlekceważona potęga, w: Tenże, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Warszawa, Res Publlica,1991, s. 206-221.

Bocheński Józef. M., Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, Komorów, Antyk, 1999, s. 260-269

Burrin Philippe, Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm, Warszawa, Universitas, 2013, s. 26-269 [fazyzm]

Czarnowski Stefan , Ludzie zbędni w służbie przemocy, Tenże, Dzieła, t. 2, Warszawa, 1956, s. 186-193.

Giertych Jędrzej, O wyjście z kryzysu, 1938, Warszawa, Zakł. druk. St. Michalski Cz. Ociepko, s. 76-96. [spojrzenie endeka na ONR]

Hertz Aleksander, Socjologia nieprzedawniona, Warszawa, PIW, 1992, s. 160-164 [swój-obcy], s. 374-377 [nacjonalizm]

Macała Jarosław, Między akceptacją a odrzuceniem faszystowskich wzorów, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami hitlerowskimi”, t. 23, 2000.

My i oni. Z Wojciechem Wasiutyńskim rozmawia Michał Jagiełło, „Przegląd Powszechny” 1989 nr 11 s. 200-205

Rudnicki Szymon, Walka gospodarcza czy antysemityzm, „Nigdy Więcej” 2016 nr 22.

Rybarski Roman, Naród, jednostka, klasa, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane, Nakład Gebethnera i Wolffa, 1926, s. 133-136 [ideolog ND o narodzie]

Wapiński Roman, Kształtowanie się w Polsce w latach 1922-1939 poglądów na ruchy faszystowskie w Europie, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami hitlerowskimi”, t. 9, 1985, s. 111-117. [dwa nieco odmienne spojrzenia]

27 maja 2017: Ramowy harmonogram

11.00

Zmiany systemów władzy na tle kryzysu brazylijskiego

prof. Ladislau Dowbor (Papieski Uniwersytet Katolicki São Paulo)

Dyskusja

14.00-15.30 Przerwa obiadowa

15.30

Część warsztatowa:

Wokół brazylijskiej myśli lewicowej w czasach dyktatury wojskowej

Zbigniew Marcin Kowalewski (Le Monde diplomatique. Edycja polska)

Kryzys neoliberalizmu w Argentynie, 1999-2002. Ujęcie szkoły regulacjonistycznej

Paweł Szelegieniec (UJ)

 

 

22 kwietnia 2017: Ramowy harmonogram

11.00-12.30

Nacjonalizm i autorytaryzm w Nowym Państwie lat 30.: Od Polski po Brazylię

prof. dr hab. Henryk Szlajfer CESLA UW/ISP PAN

12.30-12.45 Przerwa

12.45-15.15

Dyskusja

Część seminaryjno-warsztatowa 1

Paweł Szelegieniec (UJ), Francuski kolonializm jako inspiracja dla dyktatur wojskowych w Ameryce Łacińskiej. Jak metody walki przeciwko ruchom wyzwoleńczym zastosowano do rozprawy z lewicą latynoamerykańską?

15.15-16.45 Przerwa obiadowa

16.45-19.30

Część seminaryjno-warsztatowa 2

Bartłomiej Stempin (UJ), Obraz narodowości polskiej w świadomości ukraińskiej od upadku Związku Radzieckiego do Rewolucji Majdanu

Zbigniew M. Kowalewski (Le Monde diplomatique), W sprawie wojen o historię

dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska, Praktyczne problemy w pisaniu o Ukrainie dla zagranicy (prezentacja draftu) (CMKP/abs. SNS IFiS PAN)

22 kwietnia 2017: Lektury

Nacjonalizm i autorytaryzm w Nowym Państwie lat 30.: Od Polski po Brazylię

Gość: prof. dr hab. Henryk Szlajfer CESLA UW/ISP PAN

W. Musiał, Modernizacja Polski: polityki rządowe w latach 1918-2004, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 105-162.

R.M. Schneider, Latin American political history: patterns and personalities, Westview Press, 2007, s. 158-167.

Szlajfer, Economic nationalism and globalization: lessons from Latin America and Central Europe, Brill, London 2012, s. 313–346.

Warsztaty

Paweł Szelegieniec (UJ), Francuski kolonializm jako inspiracja dla dyktatur wojskowych w Ameryce Łacińskiej. Jak metody walki przeciwko ruchom wyzwoleńczym zastosowano do rozprawy z lewicą latynoamerykańską?

M. Benneune, French Counter-Revolutionary Doctrine and the Algerian Peasantry, „Monthly Review. An Independent Socialist Magazine” 1973 nr 7, s. 43-60.

C. Perelli, From counterrevolutionary warfare to political awakening: the Uruguayan and Argentine armed forces in the 1970s, „Armed Forces & Society” 1993 nr 1, s. 25-49.

Bartłomiej Stempin (UJ), Obraz narodowości polskiej w świadomości ukraińskiej od upadku Związku Radzieckiego do Rewolucji Majdanu

J. Konieczna, Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich, http://www.batory.org.pl/doc/paradoksy.pdf

J. Konieczna-Salamatin, Coraz dalsi sąsiedzi? Wizerunek Polski i Polaków na Ukrainie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.