Archiwa kategorii: Uncategorized

22 kwietnia 2017: Lektury

Nacjonalizm i autorytaryzm w Nowym Państwie lat 30.: Od Polski po Brazylię

Gość: prof. dr hab. Henryk Szlajfer CESLA UW/ISP PAN

W. Musiał, Modernizacja Polski: polityki rządowe w latach 1918-2004, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 105-162.

R.M. Schneider, Latin American political history: patterns and personalities, Westview Press, 2007, s. 158-167.

Szlajfer, Economic nationalism and globalization: lessons from Latin America and Central Europe, Brill, London 2012, s. 313–346.

Warsztaty

Paweł Szelegieniec (UJ), Francuski kolonializm jako inspiracja dla dyktatur wojskowych w Ameryce Łacińskiej. Jak metody walki przeciwko ruchom wyzwoleńczym zastosowano do rozprawy z lewicą latynoamerykańską?

M. Benneune, French Counter-Revolutionary Doctrine and the Algerian Peasantry, „Monthly Review. An Independent Socialist Magazine” 1973 nr 7, s. 43-60.

C. Perelli, From counterrevolutionary warfare to political awakening: the Uruguayan and Argentine armed forces in the 1970s, „Armed Forces & Society” 1993 nr 1, s. 25-49.

Bartłomiej Stempin (UJ), Obraz narodowości polskiej w świadomości ukraińskiej od upadku Związku Radzieckiego do Rewolucji Majdanu

J. Konieczna, Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich, http://www.batory.org.pl/doc/paradoksy.pdf

J. Konieczna-Salamatin, Coraz dalsi sąsiedzi? Wizerunek Polski i Polaków na Ukrainie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.

Harmonogram 5 listopada 2016: Ruchy emancypacyjne w perspektywie kulturoznawczej

11.00
Gość: dr Jacek Drozda
Kultura popularna jako przestrzeń oporu. Studia kulturowe wobec emancypacji społecznej
Dyskusja
Część seminaryjno-warsztatowa
14.00-15.30 – przerwa obiadowa
15.30
Gość: dr hab. Dariusz Brzostek
Fikcje spekulatywne i taktyki oporu. Afrofuturyzm i polska science fiction
Dyskusja
Część seminaryjno-warsztatowa

7 maja 2016: Szczegółowy program

Europa Wschodnia i Ameryka Łacińska:
Perspektywa porównawcza
w badaniach historii społecznej, historii gospodarczej i historii idei

Osoby planujące udział proszone są wysłanie zgłoszenia na adres: filozofiairuchyspoleczne@gmail.com . Dla osób spoza Warszawy  istnieje jeszcze możliwość uzyskania refundacji kosztów przejazdu – szczególnie zapraszamy kobiety.

11.00-14.00 

Wykład:
prof. dr hab. Henryk Szlajfer ISP PAN/CESLA UW

Dyskusja

14.00-15.30

Przerwa obiadowa

15.30-18.30

Warsztaty lekturowe:

15.30-16.30
Paweł Szelegieniec (UJ), Teoria modernizacji, „dependencia” i nierównomierny rozwój. Zarys metodologii radykalnej ekonomii politycznej w Ameryce Łacińskiej
(Vernengo M. (2006). Technology, Finance, and Dependency: Latin American Radical Political Economy in Retrospect. Review of Radical Political Economics, Fall, 38(4), 551-568; Sartelli, E., Kabat, M.(2016), Argentine Industrialization: A Critique of the Liberal and Dependentist Schools. Research in Political Economy, 30(B), 227-254.)

16.30-17.30
Bartosz Ślosarski (UAM), Nieprześniona rewolucja boliwariańska                                       (Ciccariello-Maher G. (2013). We Created Chavez. A People’s History of the Venezuelan Revolution, Duke University Press, Durham/London).

17.30-18.30
Katarzyna Bielińska-Kowalewska (abs. SNS IFiS PAN), Kategoria peryferii w badaniach nad regionem postjugosłowiańskim
(Horvat, S., Stiks, I. (red.). (2015). Welcome to the Desert of Post-socialism: Radical Politics After Yugoslavia. Verso Books: London-Brooklyn)

Ilustracje pochodzą z 

Harmonogram – Rewolucja 1917: Historiografia i historia idei

2 kwietnia 2016

11.00-14.15
Wykład:
prof. Janusz Dobieszewski: „Sprawy rewolucji po rewolucji”
Dyskusja

15.30
Warsztaty lekturowe:
Katarzyna Bielińska-Kowalewska, Jak pisać i nie pisać o Leninie w XXI wieku (Krausz, T. (2015) Reconstructing Lenin: An Intellectual Biography. Monthly Review Press: New York)
Zbigniew Marcin Kowalewski, Spór wśród komunistów rosyjskich i ukraińskich o kwestię narodową po rewolucji 1917 r. (Velychenko, S. (2015).Painting Imperialism and Nationalism Red. The Ukrainian Marxist Critique of Russian Communist Rule in Ukraine, 1918–1925, University of Toronto Press: Toronto-Buffalo-London).