Miesięczne archiwum: Marzec 2015

Planowane tematy zajęć

Rosja: Filozofia a rewolucja

Lukács i rewolucja węgierska

José Carlos Mariátegui i ruchy społeczne w Peru

Frantz Fanon i walka o niepodległość Algierii

Filozofia włoska a ruch robotniczy

Ali Szariati i rewolucja islamska w Iranie

Filozofia grupy Praxis i rewolucja jugosłowiańska

Filozofia polska wobec ruchów protestu społecznego w PRL

Szkoła Frankfurcka a ruchy społeczne w Niemczech