Miesięczne archiwum: Marzec 2015

21 marca – Rosja i Lukács

11.00 – Rozpoczęcie

12.00 – Rosja: Filozofia a rewolucja

 Gościem będzie prof. dr hab. Janusz Dobieszewski (UW), który wygłosi referat o tym samym tytule

15.15 – 16.45 przerwa obiadowa

16.45 – Lukács i rewolucja węgierska

Gościem będzie dr Maciej Sosnowski (IFiS PAN), który wygłosi referat „Lukács: Dialektyka rewolucji”

Osoby szczególnie zainteresowane tymi tematami zapraszamy do czynnego udziału w zajęciach: do zaprezentowania tego, nad czym pracują, lub do przedstawienia jednej z wybranych lektur (z listy lub zaproponowanej przez siebie). Prezentacje własnej pracy mogą mieć długość przeciętnie kilkunastominutową; komunikaty z lektur polegałyby na zwięzłym, kilkuminutowym przedstawieniu głównych tez i szczególnie interesujących (zdaniem Czytelnika/Czytelniczki) kwestii. Propozycje prezentacji i komunikatów prosimy zgłaszać na adres: filozofiairuchyspoleczne@gmail.com

Literatura:

 Rosja: Filozofia a rewolucja

Lukács i rewolucja węgierska

Zapraszamy serdecznie!

0001

Planowane tematy zajęć

Rosja: Filozofia a rewolucja

Lukács i rewolucja węgierska

José Carlos Mariátegui i ruchy społeczne w Peru

Frantz Fanon i walka o niepodległość Algierii

Filozofia włoska a ruch robotniczy

Ali Szariati i rewolucja islamska w Iranie

Filozofia grupy Praxis i rewolucja jugosłowiańska

Filozofia polska wobec ruchów protestu społecznego w PRL

Szkoła Frankfurcka a ruchy społeczne w Niemczech