Miesięczne archiwum: Maj 2015

23 maja 2015 r. – Harmonogram

11.00 – Filozofia polska i ruchy protestu społecznego w PRL

Wykład: prof. dr hab. Joanna Kurczewska, IFiS PAN

14.15-15.45 – Przerwa obiadowa

16.00 – Karel Kosík and the Prague Spring

Wykład: dr Ivan Landa, dr Jan Mervart, Instytut Filozofii, Akademia Nauk Republiki Czeskiej