Miesięczne archiwum: Czerwiec 2015

13 czerwca 2015 – Zaproszenie i ramowy harmonogram

11.00 – Ali Szariati i rewolucja islamska w Iranie

gość: dr Monika Bobako, UAM

Lista lektur: http://filozofiairuchyspoleczne.pl/?page_id=156

14.15-15.45 przerwa obiadowa

15.45-16.45 – konsultacje dot. abstraktów i konspektów

17.00 – Szkoła frankfurcka i ruchy społeczne

gość: prof. dr hab. Stanisław Czerniak

Lista lektur: http://filozofiairuchyspoleczne.pl/?page_id=158

Zaproszenie-13-czerwca1