Miesięczne archiwum: Marzec 2016

Filozofia i ruchy społeczne 2016

Kontynuując nasze seminarium, w tym roku chcemy przyjrzeć się bliżej perspektywom przyjmowanym w badaniach nad nad filozofią jako myślą ruchów emancypacyjnych. Nacisk zostanie położony na metodologię, a także na społeczno-ekonomiczny wymiar zjawisk. Zajmiemy się takimi zagadnieniami, jak:

1. Europa Wschodnia i Ameryka Łacińska – perspektywa porównawcza w badaniach historii społecznej, historii gospodarczej i historii idei
2. Rewolucja 1917 – historiografia a historia idei
3. Badanie historii ruchów ludowo-wyzwoleńczych na przykładzie Ameryki Łacińskiej
4. Ruchy emancypacyjne w perspektywie kulturoznawczej
5. Ruchy emancypacyjne w ujęciu feministycznym

Formuła:
wykład zaproszonego gościa (2×45 min)
część seminaryjno-warsztatowa pod kierunkiem zaproszonego gościa (2×45 minut).
Warsztaty lekturowe: (4×45 minut)

Terminy: jedna sobota w miesiącu

Dla osób spoza Warszawy planujących regularnie uczestniczyć w spotkaniach, istnieje możliwość uzyskania refundacji kosztów przejazdu. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się na adres: filozofiairuchyspoleczne@gmail.com.