Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

7 maja 2016: Szczegółowy program

Europa Wschodnia i Ameryka Łacińska:
Perspektywa porównawcza
w badaniach historii społecznej, historii gospodarczej i historii idei

Osoby planujące udział proszone są wysłanie zgłoszenia na adres: filozofiairuchyspoleczne@gmail.com . Dla osób spoza Warszawy  istnieje jeszcze możliwość uzyskania refundacji kosztów przejazdu – szczególnie zapraszamy kobiety.

11.00-14.00 

Wykład:
prof. dr hab. Henryk Szlajfer ISP PAN/CESLA UW

Dyskusja

14.00-15.30

Przerwa obiadowa

15.30-18.30

Warsztaty lekturowe:

15.30-16.30
Paweł Szelegieniec (UJ), Teoria modernizacji, „dependencia” i nierównomierny rozwój. Zarys metodologii radykalnej ekonomii politycznej w Ameryce Łacińskiej
(Vernengo M. (2006). Technology, Finance, and Dependency: Latin American Radical Political Economy in Retrospect. Review of Radical Political Economics, Fall, 38(4), 551-568; Sartelli, E., Kabat, M.(2016), Argentine Industrialization: A Critique of the Liberal and Dependentist Schools. Research in Political Economy, 30(B), 227-254.)

16.30-17.30
Bartosz Ślosarski (UAM), Nieprześniona rewolucja boliwariańska                                       (Ciccariello-Maher G. (2013). We Created Chavez. A People’s History of the Venezuelan Revolution, Duke University Press, Durham/London).

17.30-18.30
Katarzyna Bielińska-Kowalewska (abs. SNS IFiS PAN), Kategoria peryferii w badaniach nad regionem postjugosłowiańskim
(Horvat, S., Stiks, I. (red.). (2015). Welcome to the Desert of Post-socialism: Radical Politics After Yugoslavia. Verso Books: London-Brooklyn)

Ilustracje pochodzą z 

Harmonogram – Rewolucja 1917: Historiografia i historia idei

2 kwietnia 2016

11.00-14.15
Wykład:
prof. Janusz Dobieszewski: „Sprawy rewolucji po rewolucji”
Dyskusja

15.30
Warsztaty lekturowe:
Katarzyna Bielińska-Kowalewska, Jak pisać i nie pisać o Leninie w XXI wieku (Krausz, T. (2015) Reconstructing Lenin: An Intellectual Biography. Monthly Review Press: New York)
Zbigniew Marcin Kowalewski, Spór wśród komunistów rosyjskich i ukraińskich o kwestię narodową po rewolucji 1917 r. (Velychenko, S. (2015).Painting Imperialism and Nationalism Red. The Ukrainian Marxist Critique of Russian Communist Rule in Ukraine, 1918–1925, University of Toronto Press: Toronto-Buffalo-London).