Miesięczne archiwum: Lipiec 2016

7 maja 2016: Szczegółowy program

Europa Wschodnia i Ameryka Łacińska:
Perspektywa porównawcza
w badaniach historii społecznej, historii gospodarczej i historii idei

Osoby planujące udział proszone są wysłanie zgłoszenia na adres: filozofiairuchyspoleczne@gmail.com . apple mmw82zm a custodia in silicone per iphone 7 nero Dla osób spoza Warszawy istnieje jeszcze możliwość uzyskania refundacji kosztów przejazdu – szczególnie zapraszamy kobiety.

11.00-14.00

Wykład:
prof. Coque iPhone 6 dr hab. coque iphone pas cher Henryk Szlajfer ISP PAN/CESLA UW

Dyskusja

14.00-15.30

Przerwa obiadowa

15.30-18.30

Warsztaty lekturowe:

15.30-16.30
Paweł Szelegieniec (UJ), Teoria modernizacji, „dependencia” i nierównomierny rozwój. custodia iphone 7 plus chiusa Zarys metodologii radykalnej ekonomii politycznej w Ameryce Łacińskiej
(Vernengo M. custodia fronte retro iphone 8 plus (2006). custodia opaca iphone 6s coque imprimé huawei pas cher Technology, Finance, and Dependency: Latin American Radical Political Economy in Retrospect. Coque huawei Pas Cher Review of Radical Political Economics, Fall, 38(4), 551-568; Sartelli, E., Kabat, M.(2016), Argentine Industrialization: A Critique of the Liberal and Dependentist Schools. Research in Political Economy, 30(B), 227-254.)

16.30-17.30
Bartosz Ślosarski (UAM), Nieprześniona rewolucja boliwariańska (Ciccariello-Maher G. iphone se custodia apple coque imprimé huawei pas cher (2013). We Created Chavez. A People’s History of the Venezuelan Revolution, Duke University Press, Durham/London).

17.30-18.30
Katarzyna Bielińska-Kowalewska (abs. SNS IFiS PAN), Kategoria peryferii w badaniach nad regionem postjugosłowiańskim
(Horvat, S., Stiks, I. (red.). custodia iphone 6s trasparente (2015). custodia iphone x integrale Welcome to the Desert of Post-socialism: Radical Politics After Yugoslavia.

Filozofia i ruchy społeczne 2016

Kontynuując nasze seminarium, w tym roku chcemy przyjrzeć się bliżej perspektywom przyjmowanym w badaniach nad nad filozofią jako myślą ruchów emancypacyjnych. custodia nera iphone 8 Coque huawei Outlet Nacisk zostanie położony na metodologię, a także na społeczno-ekonomiczny wymiar zjawisk. Coque huawei En Ligne Zajmiemy się takimi zagadnieniami, jak:

1. custodia iphone x speck Coque huawei Europa Wschodnia i Ameryka Łacińska – perspektywa porównawcza w badaniach historii społecznej, historii gospodarczej i historii idei
2. coque huawei pas cher Rewolucja 1917 – historiografia a historia idei
3. custodia audi iphone 6 Badanie historii ruchów ludowo-wyzwoleńczych na przykładzie Ameryki Łacińskiej
4. custodia iphone silicone 6s Ruchy emancypacyjne w perspektywie kulturoznawczej
5. custodia braccio iphone 6 Ruchy emancypacyjne w ujęciu feministycznym

Formuła:
wykład zaproszonego gościa (2×45 min)
część seminaryjno-warsztatowa pod kierunkiem zaproszonego gościa (2×45 minut).
Warsztaty lekturowe: (4×45 minut)

Terminy: jedna sobota w miesiącu

Dla osób spoza Warszawy planujących regularnie uczestniczyć w spotkaniach, istnieje możliwość uzyskania refundacji kosztów przejazdu.

Harmonogram 5 listopada 2016: Ruchy emancypacyjne w perspektywie kulturoznawczej

11.00
Gość: dr Jacek Drozda
Kultura popularna jako przestrzeń oporu. custodia rosa iphone 6 offre coque huawei Studia kulturowe wobec emancypacji społecznej
Dyskusja
Część seminaryjno-warsztatowa
14.00-15.30 – przerwa obiadowa
15.30
Gość: dr hab. custodia iphone 6 360 gradi Coque huawei Soldes Dariusz Brzostek
Fikcje spekulatywne i taktyki oporu.

Harmonogram – Rewolucja 1917: Historiografia i historia idei

2 kwietnia 2016

11.00-14.15
Wykład:
prof. custodia iphone 8 gold Janusz Dobieszewski: „Sprawy rewolucji po rewolucji”
Dyskusja

15.30
Warsztaty lekturowe:
Katarzyna Bielińska-Kowalewska, custodia 6s iphone disney Jak pisać i nie pisać o Leninie w XXI wieku (Krausz, custodia inter iphone 5s T. custodia in silicone iphone 6 coque huawei pas cher (2015) Reconstructing Lenin: An Intellectual Biography. belkin custodia iphone 8 coque iphone pas cher Monthly Review Press: New York)
Zbigniew Marcin Kowalewski, Spór wśród komunistów rosyjskich i ukraińskich o kwestię narodową po rewolucji 1917 r. custodia originale iphone x apple coque iphone France (Velychenko, S. custodia adidas iphone x Coque pour Huawei (2015).Painting Imperialism and Nationalism Red.