Miesięczne archiwum: Kwiecień 2017

22 kwietnia 2017: Ramowy harmonogram

11.00-12.30

Nacjonalizm i autorytaryzm w Nowym Państwie lat 30.: Od Polski po Brazylię

prof. dr hab. Henryk Szlajfer CESLA UW/ISP PAN

12.30-12.45 Przerwa

12.45-15.15

Dyskusja

Część seminaryjno-warsztatowa 1

Paweł Szelegieniec (UJ), Francuski kolonializm jako inspiracja dla dyktatur wojskowych w Ameryce Łacińskiej. Jak metody walki przeciwko ruchom wyzwoleńczym zastosowano do rozprawy z lewicą latynoamerykańską?

15.15-16.45 Przerwa obiadowa

16.45-19.30

Część seminaryjno-warsztatowa 2

Bartłomiej Stempin (UJ), Obraz narodowości polskiej w świadomości ukraińskiej od upadku Związku Radzieckiego do Rewolucji Majdanu

Zbigniew M. Kowalewski (Le Monde diplomatique), W sprawie wojen o historię

dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska, Praktyczne problemy w pisaniu o Ukrainie dla zagranicy (prezentacja draftu) (CMKP/abs. SNS IFiS PAN)

22 kwietnia 2017: Lektury

Nacjonalizm i autorytaryzm w Nowym Państwie lat 30.: Od Polski po Brazylię

Gość: prof. dr hab. Henryk Szlajfer CESLA UW/ISP PAN

W. Musiał, Modernizacja Polski: polityki rządowe w latach 1918-2004, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. 105-162.

R.M. Schneider, Latin American political history: patterns and personalities, Westview Press, 2007, s. 158-167.

Szlajfer, Economic nationalism and globalization: lessons from Latin America and Central Europe, Brill, London 2012, s. 313–346.

Warsztaty

Paweł Szelegieniec (UJ), Francuski kolonializm jako inspiracja dla dyktatur wojskowych w Ameryce Łacińskiej. Jak metody walki przeciwko ruchom wyzwoleńczym zastosowano do rozprawy z lewicą latynoamerykańską?

M. Benneune, French Counter-Revolutionary Doctrine and the Algerian Peasantry, „Monthly Review. An Independent Socialist Magazine” 1973 nr 7, s. 43-60.

C. Perelli, From counterrevolutionary warfare to political awakening: the Uruguayan and Argentine armed forces in the 1970s, „Armed Forces & Society” 1993 nr 1, s. 25-49.

Bartłomiej Stempin (UJ), Obraz narodowości polskiej w świadomości ukraińskiej od upadku Związku Radzieckiego do Rewolucji Majdanu

J. Konieczna, Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich, http://www.batory.org.pl/doc/paradoksy.pdf

J. Konieczna-Salamatin, Coraz dalsi sąsiedzi? Wizerunek Polski i Polaków na Ukrainie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.