Miesięczne archiwum: Maj 2017

27 maja 2017: Ramowy harmonogram

11.00

Zmiany systemów władzy na tle kryzysu brazylijskiego

prof. Ladislau Dowbor (Papieski Uniwersytet Katolicki São Paulo)

Dyskusja

14.00-15.30 Przerwa obiadowa

15.30

Część warsztatowa:

Wokół brazylijskiej myśli lewicowej w czasach dyktatury wojskowej

Zbigniew Marcin Kowalewski (Le Monde diplomatique. Edycja polska)

Kryzys neoliberalizmu w Argentynie, 1999-2002. Ujęcie szkoły regulacjonistycznej

Paweł Szelegieniec (UJ)