Miesięczne archiwum: Czerwiec 2017

24 czerwca 2017 – Ramowy harmonogram

11.00-15.00 0001

Wykład i dyskusja

Ruch Narodowo-Radykalny
i jego ideologia

prof. dr hab. Szymon Rudnicki (UW)

15-16.30 Przerwa obiadowa

16.30-19.30 Warsztaty

dr Marta Urbańska
Świat w zniekształconych obrazach, czyli Jędrzej Giertych czyta Jana Amosa Komeńskiego

Paweł Szelegieniec (UJ)
Faszyzm peryferyjny? Koncepcje ekonomiczne ONR-Falangi na tle dynamiki kapitalistycznego procesu pracy

24 czerwca 2017 r.: Ruch Narodowo-Radykalny i jego ideologia

Literatura:

Anderson Benedict, Wspólnoty wyobrażone, tłum. S. Amsterdamski, Kraków-Warszawa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak – Fundacja im. Stefana Batorego, 1997, s. 18-21. [naród]

0001Bäcker Roman, Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek, Toruń, Index Book, 1992, s. 9-13

Berlin Isaiah, Nacjonalizm: zlekceważona potęga, w: Tenże, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Warszawa, Res Publlica,1991, s. 206-221.

Bocheński Józef. M., Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, Komorów, Antyk, 1999, s. 260-269

Burrin Philippe, Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm, Warszawa, Universitas, 2013, s. 26-269 [fazyzm]

Czarnowski Stefan , Ludzie zbędni w służbie przemocy, Tenże, Dzieła, t. 2, Warszawa, 1956, s. 186-193.

Giertych Jędrzej, O wyjście z kryzysu, 1938, Warszawa, Zakł. druk. St. Michalski Cz. Ociepko, s. 76-96. [spojrzenie endeka na ONR]

Hertz Aleksander, Socjologia nieprzedawniona, Warszawa, PIW, 1992, s. 160-164 [swój-obcy], s. 374-377 [nacjonalizm]

Macała Jarosław, Między akceptacją a odrzuceniem faszystowskich wzorów, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami hitlerowskimi”, t. 23, 2000.

My i oni. Z Wojciechem Wasiutyńskim rozmawia Michał Jagiełło, „Przegląd Powszechny” 1989 nr 11 s. 200-205

Rudnicki Szymon, Walka gospodarcza czy antysemityzm, „Nigdy Więcej” 2016 nr 22.

Rybarski Roman, Naród, jednostka, klasa, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane, Nakład Gebethnera i Wolffa, 1926, s. 133-136 [ideolog ND o narodzie]

Wapiński Roman, Kształtowanie się w Polsce w latach 1922-1939 poglądów na ruchy faszystowskie w Europie, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami hitlerowskimi”, t. 9, 1985, s. 111-117. [dwa nieco odmienne spojrzenia]