Miesięczne archiwum: Lipiec 2017

27 maja 2017: Ramowy harmonogram

11.00

Zmiany systemów władzy na tle kryzysu brazylijskiego

prof. custodia iphone 8 lavoro coque iphone pas cher Ladislau Dowbor (Papieski Uniwersytet Katolicki São Paulo)

Dyskusja

14.00-15.30 Przerwa obiadowa

15.30

Część warsztatowa:

Wokół brazylijskiej myśli lewicowej w czasach dyktatury wojskowej

Zbigniew Marcin Kowalewski (Le Monde diplomatique. custodia iphone se semi pelle Coque iphone Edycja polska)

Kryzys neoliberalizmu w Argentynie, custodia iphone 6 audi coque iphone outlet store 1999-2002.

„Filozofia i ruchy społeczne” już w księgarniach

Filozofia

W określonych momentach dziejowych filozofia przeradza się w myśl emancypacyjnego ruchu społecznego, a nawet rewolucji, custodia iphone 8 plus slim stając się ich integralną częścią; w innych momentach natomiast, nawet zrodzona z ruchu emancypacyjnego czy rewolucji, custodia dog bone iphone x potrafi z biegiem czasu zwrócić się przeciwko nim i stać się częścią składową kontrrewolucji. custodia originale apple iphone x Uchwycenie tej dialektyki jest szczególnie istotne dla rozważań nad wysiłkami emancypacyjnymi na obrzeżach kapitalizmu rozumianego zarówno jako dominujący sposób produkcji, jak i jako system światowy.

Autorzy i autorki studiują zatem postawiony w tytule książki problem w rozmaitych kontekstach, rozciągających się geograficznie od Rosji przez Europę Wschodnią i Zachodnią po Amerykę Łacińską, a czasowo od końca XIX do końca XX w. custodia iphone 8 impact protection Prezentując różnorodne podejścia i rozmaicie rozkładając akcenty, iphone 8 vetro custodia wskazują na nierozerwalny związek historii idei i historii ruchów społecznych.

Bardzo ciekawa i niezwykle pożyteczna dla polskiej humanistyki pozycja.

dr hab. Michał Kozłowski

Książka wypełnia ogromną lukę.

prof. custodia iphone 6 ultra slim dr hab.

25 listopada 2017: Naród, tożsamość, antysemityzm. Doświadczenia emigrantów z pokolenia Marca 68

dr Marcin Starnawski (DSW)

Literatura:

J. custodia iphone 8 plus topolino Eisler, Polski rok 68, IPN: Warszawa 2006, s. custodia iphone 6s in pelle 88-140 (r. 3: Żydzi, antysemityzm, emigracja). Coque pour Huawei Zaproszenie 25 listopada 21

A. Frajlich, Wygnanie czy emigracja?, „Midrasz” 2009, nr 3, s. 44-49.

A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Biblioteka „Więzi”: Warszawa 2003.

M. Coque iPhone 6 Starnawski, Socjalizacja i tożsamość żydowska w Polsce powojennej: narracje emigrantów pokolenia marca ’68, DSW: Wrocław 2016: s. 145-164, 197-228, 315-358 (r. custodia iphone 8 integrale 2:Polsko-żydowskie pole identyfikacyjne od połowy XIX wieku do końca lat 60. XX wieku. Od Zagłady do exodusu; r. custodia iphone se personalizzata 4: Socjalizacja do „polskości” i „żydowskości” – zróżnicowanie identyfikacyjne; r. 7: Kampania „antysyjonistyczna” 1967-1968: Zagrożenie zinstytucjonalizowane i krytyczny moment pola identyfikacyjnego)

D. iphone 6 custodia impermeabile Stola, Antyżydowski nurt Marca 1968, K. Coque huawei Pas Cher Rokicki, S. Coque huawei Soldes Stępień (red.), Oblicza Marca 1968, IPN: Warszawa 2004, s. 65-72.

F. Tych, Kilka uwag o marcu 1968 roku, M. Kula, P. Osęka, M. Zaremba (red.), Marzec 1968 trzydzieści lat później, PWN: Warszawa 1998.

F. coque iphone 7 Tych, Długi cień zagłady. Szkice historyczne, ŻIH: Warszawa 1999.

B. I.

22 kwietnia 2017: Ramowy harmonogram

11.00-12.30

Nacjonalizm i autorytaryzm w Nowym Państwie lat 30.: Od Polski po Brazylię

prof. isaken custodia iphone 7 coque imprimé huawei pas cher dr hab. apple bt mky32zma iphone 6s silicone custodia rosso coque iphone france Henryk Szlajfer CESLA UW/ISP PAN

12.30-12.45 Przerwa

12.45-15.15

Dyskusja

Część seminaryjno-warsztatowa 1

Paweł Szelegieniec (UJ), Francuski kolonializm jako inspiracja dla dyktatur wojskowych w Ameryce Łacińskiej. Coque pour Huawei Jak metody walki przeciwko ruchom wyzwoleńczym zastosowano do rozprawy z lewicą latynoamerykańską?

15.15-16.45 Przerwa obiadowa

16.45-19.30

Część seminaryjno-warsztatowa 2

Bartłomiej Stempin (UJ), custodia calzino iphone 8 Obraz narodowości polskiej w świadomości ukraińskiej od upadku Związku Radzieckiego do Rewolucji Majdanu

Zbigniew M. custodia apple iphone 7 silicone coque huawei Livraison rapide Kowalewski (Le Monde diplomatique), custodia iphone 8 plus impermeabile W sprawie wojen o historię

dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska, custodia iphone 5 animali Praktyczne problemy w pisaniu o Ukrainie dla zagranicy (prezentacja draftu) (CMKP/abs.

22 kwietnia 2017: Lektury

Nacjonalizm i autorytaryzm w Nowym Państwie lat 30.: Od Polski po Brazylię

Gość: prof. custodia iphone 7 sport dr hab. Coque huawei En Ligne Henryk Szlajfer CESLA UW/ISP PAN

W. custodia evo mesh di tech21 per iphone 5 5s Musiał, Modernizacja Polski: polityki rządowe w latach 1918-2004, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, s. custodia iphone 6s porta carte Achat coque huawei 105-162.

R.M. custodia iphone 6s plus gucci Schneider, Latin American political history: patterns and personalities, Westview Press, 2007, s. coque huawei pas cher 158-167.

Szlajfer, Economic nationalism and globalization: lessons from Latin America and Central Europe, Brill, London 2012, s. custodia iphone 7 plus unicorno 313–346.

Warsztaty

Paweł Szelegieniec (UJ), Francuski kolonializm jako inspiracja dla dyktatur wojskowych w Ameryce Łacińskiej. Jak metody walki przeciwko ruchom wyzwoleńczym zastosowano do rozprawy z lewicą latynoamerykańską?

M. Benneune, French Counter-Revolutionary Doctrine and the Algerian Peasantry, „Monthly Review. custodia dybala iphone 5 An Independent Socialist Magazine” 1973 nr 7, s. 43-60.

C. Perelli, From counterrevolutionary warfare to political awakening: the Uruguayan and Argentine armed forces in the 1970s, „Armed Forces & Society” 1993 nr 1, s. 25-49.

Bartłomiej Stempin (UJ), Obraz narodowości polskiej w świadomości ukraińskiej od upadku Związku Radzieckiego do Rewolucji Majdanu

J. custodia iphone 6s scritte Konieczna, Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Coque pour Huawei pas cher Paradoksy stosunków sąsiedzkich, http://www.batory.org.pl/doc/paradoksy.pdf

J.

24 czerwca 2017 r.: Ruch Narodowo-Radykalny i jego ideologia

Literatura:

Anderson Benedict, Wspólnoty wyobrażone, tłum. S. Amsterdamski, Kraków-Warszawa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak – Fundacja im. Stefana Batorego, 1997, s. custodia iphone gameboy Coque pour Huawei 18-21. [naród]

0001Bäcker Roman, Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek, Toruń, Index Book, 1992, s. 9-13

Berlin Isaiah, Nacjonalizm: zlekceważona potęga, w: Tenże, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Warszawa, Res Publlica,1991, s. produits coque huawei 206-221.

Bocheński Józef. custodia iphone x harry potter M., Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, Komorów, Antyk, 1999, s. 260-269

Burrin Philippe, Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm, Warszawa, Universitas, 2013, s. produits coque iphone 26-269 [fazyzm]

Czarnowski Stefan , Ludzie zbędni w służbie przemocy, Tenże, Dzieła, t. 2, Warszawa, 1956, s. 186-193.

Giertych Jędrzej, O wyjście z kryzysu, 1938, Warszawa, Zakł. druk. St. Michalski Cz. Ociepko, s. 76-96. custodia iphone coltello [spojrzenie endeka na ONR]

Hertz Aleksander, Socjologia nieprzedawniona, Warszawa, PIW, 1992, s. cover iphone 6 custodia rigida 160-164 [swój-obcy], s. 374-377 [nacjonalizm]

Macała Jarosław, Między akceptacją a odrzuceniem faszystowskich wzorów, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami hitlerowskimi”, t. custodia iphone 6 portafoglio trasparente 23, 2000.

My i oni. custodia subacquea per iphone x Z Wojciechem Wasiutyńskim rozmawia Michał Jagiełło, „Przegląd Powszechny” 1989 nr 11 s. 200-205

Rudnicki Szymon, Walka gospodarcza czy antysemityzm, „Nigdy Więcej” 2016 nr 22.

Rybarski Roman, Naród, jednostka, klasa, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane, Nakład Gebethnera i Wolffa, 1926, s. coque iphone outlet store 133-136 [ideolog ND o narodzie]

Wapiński Roman, Kształtowanie się w Polsce w latach 1922-1939 poglądów na ruchy faszystowskie w Europie, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami hitlerowskimi”, t. 9, 1985, s. 111-117.

14 października 2017: Sto lat faszyzmów europejskich

Literatura Zaproszenie 14 października1

J. custodia cellular line iphone x Borejsza, coque huawei nova Szkoły nienawiści. custodia iphone 6 360 gradi nera Coque huawei Historia faszyzmów europejskich 1919 – 1945, custodia iphone 6 tiffany Ossolineum, custodia iphone se pelle Coque Huawei P10 Wrocław 2000.

J.Borejsza, custodia iphone 5c spigen Stulecie zagłady, custodia iphone 6s cane Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2011 (zwłaszcza rozdział „Faszyzm włoski, coque huawei soldes nazizm i stalinizm z perspektywy XXI stulecia” – dla niemających czasu).

K. Schloegel,Terror i marzenie. custodia iphone x speck sport Moskwa 1937, coque imprimé huawei pas cher Wydawnictwo Poznańskie,