Miesięczne archiwum: Październik 2017

14 października 2017 – szczegółowy program, ramowy harmonogram

11.00-14.45- Wykład i dyskusja

Wykład:

Sto lat faszyzmów europejskich

prof. dr hab. Jerzy Borejsza (IH PAN)

0001 14.45-16.45 – Przerwa obiadowa

16.45-20.00

Warsztaty:

Zbigniew M. Kowalewski

Faszyzm jako drobnomieszczański ruch masowy

dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska

O aktualności pojęcia drobnomieszczaństwa

Filozofia i ruchy społeczne – prezentacja książki

ok

14 października 2017: Sto lat faszyzmów europejskich

Literatura Zaproszenie 14 października1

J. Borejsza, Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919 – 1945, Ossolineum, Wrocław 2000.

J.Borejsza, Stulecie zagłady, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2011 (zwłaszcza rozdział „Faszyzm włoski, nazizm i stalinizm z perspektywy XXI stulecia” – dla niemających czasu).

K. Schloegel,Terror i marzenie. Moskwa 1937, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.