Miesięczne archiwum: Marzec 2018

10 marca 2018: Szczegółowy program i ramowy harmonogram

11.00-14.30 – wykład i dyskusja10 marca zaproszenie 1

Społeczeństwo bez pracy, polityka społeczna bez warunkowości.
Koniec historii z perspektywy dochodu podstawowego?

dr Mariusz Baranowski (UAM

14.30-16.30 – Przerwa obiadowa

16.30-20.00

Warsztaty:

Jugosławia 1968: za socjalizmem samorządowym, przeciwko rynkowi

Pokaz filmów Želimira Žilnika:
Wypadki czerwcowe,

10 marca 2018: Społeczeństwo bez pracy, polityka społeczna bez warunkowości. Koniec historii z perspektywy dochodu podstawowego?

godz. 11.00

Gość: dr Mariusz Baranowski (UAM)

Literatura:

Aidukaite, J. (2009). Old Welfare State Theories and New Welfare Regimes in Eastern Europe: Challenges and Implications. Communist and Post-Communist Studies, 42, s. 23-39.

Cruz, K. (2016). A feminist case for Basic Income: An interview with Kathi Weeks. Critical Legal Thinking. Law and the Political. http://criticallegalthinking.com/2016/08/22/feminist-case-basic-income-interview-kathi-weeks/

Deniszczuk, L. (2009). Czy podstawowy dochód gwarantowany mógłby spełniać funkcje integracyjne? W: M. Socha (red.), Więzi społeczne i przemiany gospodarcze. Polska i inne kraje europejskie. Zbiór esejów przygotowanych na jubileusz profesor Zofii Moreckiej, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 283-290.

Gallie, D., Paugam, S. (2000). The Experience of Unemployment in Europe: The Debate. W: D. Gallie, S. Paugam (red.), Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe, Oxford: Oxford University Press, s. 1-10.

Hassel, A. (2017). Unconditional Basic Income Is A Dead End. Social Europe, https://www.socialeurope.eu/2017/03/unconditional-basic-income-is-a-dead-end/

Kłos, B. (2003). Minimalny dochód gwarantowany w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Biuro Studiów i Ekspertyz, 1022, s. 1-18.

Marczewski, P. (2014). Nie-dominacja jako niezależność socjoekonomiczna. Neorepublikańskie argumenty za bezwarunkowym dochodem podstawowym. Praktyka Teoretyczna, 2(12), s. 41-58.

Mika, B. (2014). Dochód podstawowy i jego konsekwencje dla świata pracy. Praktyka Teoretyczna, 2(12), s. 145-169.

OECD (2017). Policy Brief on the Future of Work. Basic Income as a Policy Option: Can It Add Up?, https://www.oecd.org/els/emp/Basic-Income-Policy-Option-2017.pdf

Põder, K., Kerem, K. (2011). ‘Social Models’ in a European Comparison. Convergence or Divergence? Eastern European Economics, 49(5): s. 55-74.

Standing, G. (2017). Alternatywy dla dochodu podstawowego: przegląd krytyczny. Praktyka Teoretyczna, 2(24), s. 15-38.

Van Parijs, P. (2009). Dochód podstawowy dla wszystkich. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 11, s. 139-153.

Weeks, K. (2015). Beyond the Wage System. Dissent, 09.11.2015, https://www.dissentmagazine.org/online_articles/beyond-wage-system-kathi-weeks-universal-basic-income

Zelleke, A. (2005). Distributive Justice and the Argument for An Unconditional Basic Income. The Journal of Socio-Economics, 34, s.