Filozofia włoska a ruch robotniczy: operaizm

9 maja 2015 r.

Wykład: dr Joanna Bednarek (UAM)

Literatura podstawowa:

Źródła:

Raniero Panzieri, Socialist uses of workers’ inquiry, przeł. A. Bove,  ‘Generation online’ http://www.generation-online.org/t/tpanzieri.htm,

Raniero Panzieri, Seven Theses on Workers’ Control (1958), przeł. A. Haider, ‘Viewpoint Magazine’, nr 4: The Statehttps://viewpointmag.com/2014/09/09/seven-theses-on-workers-control-1958/

Romano Alquati, Outline of a Pamphlet on FIAT (1967), przeł. E. C. Williams, ‘Viewpoint Magazine’, nr 3: Workers’ Inquiry, https://viewpointmag.com/2013/09/26/outline-of-a-pamphlet-on-fiat-1967/

Mario Tronti, Fabryka i społeczeństwo, przeł. S. Królak, „Praktyka Teoretyczna” http://www.praktykateoretyczna.pl/mario-tronti-fabryka-i-spoleczenstwo/

Mario Tronti, Klasa, przeł. S. Królak, „Praktyka Teoretyczna” http://www.praktykateoretyczna.pl/mario-tronti-klasa/

Sergio Bologna, The Tribe of Moles, przeł. Red Notes, ‘Semiotexte’ III, 3, 1980, s. 36- 61.

 Opracowania:

Steve Wright, Storming Heaven. Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism, Pluto Press 2002, rozdz. 1: Weathering the 50’s,  rozdz. 9: The Collapse of Workerism, s. 6-31, 197-223.

Robert Lumley, States of Emergency. Cultures of Revolt in Italy from 1968 to 1978, Verso 1990, cz. 1: Origins of the Crisis of 1968-9, s. 9-46

 Literatura dodatkowa:

Mario Tronti, Strategy of Refusal, przel. Red Notes, ‘Semiotexte’ III, 3, 1980, s. 28- 35.

Steve Wright, Storming Heaven, rozdz. 2: Quaderni Rossi and the Workers’ Inquiry, s. 32-62.

Emilia Armano, Coresearch and Counter-Research: Romano Alquati’s Itinerary Within and Beyond Italian Radical Political Thought, ‘Viewpoint Magazine’ nr 3: Workers’ Inquiry, https://viewpointmag.com/2013/09/27/coresearch-and-counter-research-romano-alquatis-itinerary-within-and-beyond-italian-radical-political-thought/

Film:

Ostatnie ognie w Porto Marghera, reż. Manuela Pellarin, Enrico Soci, http://www.alterkino.org/ruch_robotniczy/ostatnie-ognie-w-porto-marghera/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *