Filozofia grupy „Praxis” i rewolucja jugosłowiańska

9 maja 2015 r.

Wykład: dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska (abs. SNS IFiS PAN)

Literatura podstawowa:

Źródła:

Z. Golubović, Problem osobowości oraz pojęcia rewolucji i ruchu społecznego – aktualność myśli marksowskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1984.

M. Marković, Introduction: Praxis: Critical Social Philosophy in Yugoslavia, w: M. Marković, G. Petrović (eds.), Praxis: Yugoslav Essays in the Philosophy and Methodology of the Social Sciences, D. Riedel Publishing Company, Dordrecht-Boston-London 1979, s. xi-xxxvi.

M. Kangrga, The Meaning of Marx’s Philosophy, w: M. Marković, G. Petrović (eds.), Praxis: Yugoslav Essays in the Philosophy and Methodology of the Social Sciences, D. Riedel Publishing Company, Dordrecht-Boston-London 1979 s. 45-62.

(G. Petrović), Why Praxis? https://www.marxists.org/subject/praxis/issue-01/why-praxis.htm

G. Petrović, Materializm historyczny, filozofia praktyki i myślenie rewolucji, „Studia Filozoficzne” 1986 nr 1-2.

G. Petrović, I confess, https://www.marxists.org/archive/petrovic/1993/confess.htm

S. Żurawicki, ‘Twórczy’ marksizm czy lewacki ‘radykalizm’ (Na marginesie zagrzebskiego czasopisma ‘Praxis’), „Studia Filozoficzne” 1970 nr 6.

Literatura przedmiotu:

B. Kanzleiter, Yugoslavia, w: M. Klimke, J. Scharloth (eds.), 1968 in Europe. A History of Protest and Activism, 1956–1977, Palgrave Macmillan, New York – Hampshire 2008, s. 219-228.

G. Musić, Yugoslavia: Workers’ State Management as State Paradigm, w: I. Ness, D. Azzelini, Ours to Master and to Own. Workers’ Control from the Commune to the Present, Haymarket Books, Chicago-Illinois 2011, s 172-191.

T. Wasilewski, W. Felczak, Historia Jugosławii, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo: Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 482-496.

Filmy:

Želimir Žilnik, Lipanjska gibanja, 1969.

Želimir Žilnik, Rani radovi, 1969.

 Literatura dodatkowa:

Źródła:

Basic Law on the Management of State Enterprises and Holding Companies by Work Collectives (June 27, 1950), Constitution of Yugoslavia (April 7, 1963), Program of the League of Communists of Yugoslavia (1958), w: B. Horvat, M. Marković, R. Supek (eds.), Self-governing Socialism. Historical Development Social and Political Philosophy, International Arts and Sciences Press Inc., White Plains, New York, s. 256-269.

B. Horvat, An Essay on Yugoslav Society, International Arts and Sciences Press, Inc., White Plains, New York 1967.

M. Marković, From Affluence to Praxis: Philosophy and Social Criticism, University of Michigan Press: Ann Arbor 1974.

M. Marković, G. Petrović (eds.), Praxis: Yugoslav Essays in the Philosophy and Methodology of the Social Sciences, D. Riedel Publishing Company, Dordrecht-Boston-London 1979, całość.

G. Petrović, Marx in the Mid-Twentieth Century. A Yugoslav Philosopher Reconsiders Karl Marx’s Writings, Doubleday and Company, Garden City N.Y. 1967.

 Literatura przedmiotu:

A. Crocker, Praxis and Democratic Socialism: The Critical Social Theory of Marković and Stojanović, Humanities Press/Harvester Press: Atlantic Highlands-Brighton1977.

J. Dragović-Soso, Saviours of The Nation: Serbia’s Intellectual Opposition and the Revival of Nationalism, C. Hurst & Co.: London 2002.

O. Gruenwald, The Yugoslav Search for Man: Marxist Humanism in Contemporary Yugoslavia, J.F. Bergin: South Hadley 1983.

S. Sher, ‘Praxis’: Marxist Criticism and Dissent in Socialist Yugoslavia, Indiana University Press: Bloomington-London 1977.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *