Szkoła frankfurcka i ruchy społeczne

13 czerwca 2015 r.

Gość: prof. dr hab. Stanisław Czerniak, IFiS PAN

Literatura podstawowa:

Źródła:
G. Böhme, Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przekł. P. Domański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998, rozdz. Ludzkość i sprzeciw, s. 253-271.
A. Honneth, Redystrybucja jako uznanie. Odpowiedź dla Nancy Fraser, w: N. Fraser, A. Honneth, Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna, przekł. M. Bobako, T. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005, s. 111-179.
M. Horkheimer, Teoria tradycyjna a teoria krytyczna, przekł. J.Łoziński, w: J. Łoziński (red.), Szkoła frankfurcka, Kolegium Otryckie, Warszawa 1985, s. 137-172.

Literatura przedmiotu:
A. Honneth, Społeczna patologia rozumu. Intelektualne dziedzictwo krytycznej teorii, w: St. Czerniak, J. Rolewski (red.), Szkoła frankfurcka. Współczesne perspektywy, Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś k/Torunia 2010, s. 31-55.
St. Czerniak, R. Michalski, Filozofia jako samokrytyka rozumu. Meandry doktrynalnej ewolucji teorii krytycznej, Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś nad Drwęcą 2014, rozdziały: Filozofia Gernota Böhmego a teoria krytyczna. Usytuowania doktrynalne i interdyscyplinarne mediacje, Pomiędzy Habermasem a Adornem. Filozofia społeczna Axela Honnetha: s. 29-78, 178-213.

Literatura dodatkowa:

Źródła:
G. Böhme, Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, przekł. P. Domański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa m1998, całość.
G. Böhme, Filozofia i estetyka przyrody, przekł. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
N. Fraser, A. Honneth, Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna, przekł. M. Bobako, T. Dominiak, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005, całość.
A. Honneth, Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych, przekł. J. Duraj, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2012.

Literatura przedmiotu:
St. Czerniak, R. Michalski, Filozofia jako samokrytyka rozumu. Meandry doktrynalnej ewolucji teorii krytycznej, Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś nad Drwęcą 2014, całość.
A. Modrzyk, Między normatywizmem a realizmem. Od teorii uznania Axela Honnetha do radykalnie refleksyjnej krytyki społecznej, Korporacja Ha!art, Kraków 2013.
R. Wiggershaus, The Frankfurt School: Its History, Theories, and Political Significance, przekł. M. Robertson, The MIT Press, Cambridge 1995.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *