Rewolucja 1917: Historiografia i historia idei

Sprawy rewolucji po rewolucji

Bierdiajew, M. (2005) Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, Antyk: Kęty, rozdz. VI i VII,
Zand, H. (1983) Koncepcja budownictwa socjalizmu w myśli bolszewickiej, Książka i Wiedza: Warszawa, rozdz. V, s. 201-223.

Warsztaty lekturowe

Krausz, T. (2015). Reconstructing Lenin: An Intellectual Biography. NYU Press.

Velychenko, S.(2015). Painting Imperialism and Nationalism Red. The Ukrainian Marxist Critique of Russian Communist Rule in Ukraine, 1918–1925, University of Toronto Press: Toronto-Buffalo-London.

Inne:

Davidshofer, W. J. (2014). Marxism and the Leninist Revolutionary Model. Palgrave Macmillan: New York.

Le Blanc, P. (2015). Leon Trotsky. Reaction Books: London.

Riddell, J. (2014). The Comintern in 1922. Historical Materialism, 22(3-4), 52-103.

Marot, J. (2012). The October Revolution in Prospect and Retrospect. Interventions in Russian and Soviet History. Brill: Leiden-Boston.

Marot, J. (2014). Lenin, Bolshevism, and Social-Democratic Political Theory. Historical Materialism, 22 (3-4), 129-171.

van Ree, E. (2013). Georgii Plekhanov and the Communist Manifesto: the Proletarian Revolution Revisited. Revolutionary Russia, 6(1), 32-51.

Thatcher, I. D. (2014). Memoirs of the Russian Provisional Government 1917. Revolutionary Russia, 27(1), 1-21.

Thatcher, I. D. (2015). Post-Soviet Russian Historians and the Russian Provisional Government of 1917. Slavonic & East European Review, 93(2), 315-337.

White, J. D. (2013). Alexander Bogdanov’s Conception of Proletarian Culture. Revolutionary Russia, 26(1), 52-70.

White, J. D. (2015). Lenin and Philosophy: The Historical Context. Europe-Asia Studies, 67(1), 123-142.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *