Rosja: Filozofia a rewolucja

21 marca 2015 r.

Gość: prof. dr hab. Janusz Dobieszewski (UW)

Lektury podstawowe:

 M. Bierdiajew, Duchy rewolucji rosyjskiej, „Kronos” 2007, nr 4.

G. Lukács, Krytyczne uwagi o „Krytyce rewolucji rosyjskiej” Róży Luksemburg, w: G. Lukács, Historia i świadomość klasowa, przekł. M. J. SIemek, Warszawa 1988.

R. Luksemburg, Rewolucja rosyjska, przekł. A. Ochocki, w: R. Luksemburg, O Rewolucji. Rosja 1905, 1917, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2008.

A. Walicki, Od narodnictwa do leninizmu, w: A. Walicki, Idea wolności u myślicieli rosyjskich, Kraków 2000,

Lektury uzupełniające:

S. Budgen, S. Kouvelakis, S. Žižek (red.), Lenin Reloaded. Toward a Politics of Truth, Duke University Press, Durham-London 2007.

D. Mandel, The Petrograd Workers and the Fall of the Old Régime. From the February Revolution to the July Days, 1917, Macmillan – Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham, London-Birmingham, 1983.

D. Mandel, The Petrograd Workers and the Soviet Seizure of Power. From the July Days 1917 to July 1918, Macmillan – Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham, London-Birmingham, 1984.

A. B. Retish, Russia’s Peasants in Revolution and the Civil War. Citizenship, Identity, and the Creation of the Soviet State, 1914-1922, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Melbourne-Madrid-Cape Town-Singapore-Sao Paulo-Delhi 2008.

T. Shanin (red.), Late Marx and the Russian Road. Marx and the ‘Peripheries of Capitalism’, Monthly Review Press, New York 1983.

E. R. Wolf, Peasant Wars of the Twentieth Century, Haper and Row Publishers, New York-Evaston-London 1969, s. 51-99.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *