José Carlos Mariátegui i ruchy społeczne w Peru

18 kwietnia 2015 r.

Gość: prof. dr hab. Henryk Szlajfer, ISP PAN/CESLA UW

Literatura podstawowa:

a) Źródła:

A. G. Frank, W kwestii indiańskiej, w: R. Romano (red.), Ameryka indiańska?, PWN: Warszawa 1971, ss 399-430.

J. C. Mariátegui, Problem Indianina, Problem ziemi, w: R. Romano (red.), Ameryka indiańska?, PWN: Warszawa 1971, ss 235-308.

J. C. Mariátegui, An Anthology, Monthly Review Press: New York 2011: Anniversary and Balance Sheet, ss 127-131, Class Action in Peru, ss 161-168, On the Character of Peruvian Society, ss 243-252, Anti-Imperialist Point of View, ss 265-273, The Problem of Race in Latin America, ss 305-326, Women and Politics, ss 361-365, Feminist Demands, ss 367-371, Magda Portal, ss. 373-377, Man and Myth, ss 383-388, The Unity of Indo-Hispanic America, ss 445-449.

J. C. Mariátegui, Trotsky https://www.marxists.org/archive/mariateg/works/1924-tro.htm

J. C. Mariátegui, The Exile of Trotsky, https://www.marxists.org/archive/mariateg/works/1929-tro.htm

b) Literatura przedmiotu:

M. Becker, Mariátegui, the Comintern, and the Indigenous Question in Latin America, „Science & Society” 2006 nr 4, 450–479.

E. Górski, Poglądy społeczno-filozoficzne José Carlosa Mariátegui, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 2001, t. 46, s. 141-165 (również w: E. Górski, Rozważania o społeczeństwie obywatelskim i inne studia z historii idei, Wydawnictwo IFiS PAN: Warszawa 2003, ss 194-221).

M. Löwy, Marxism and Romanticism in the Work of Jose Carlos Mariategui, „Latin American Perspectives” 1998 nr 4, ss 76-88.

R. Mroziewicz, R. Stemplowski, Dzieje Ameryki Łacińskiej, t. 2, Książka i Wiedza: Warszawa 1979, ss 318-341.

Literatura dodatkowa:

 a) Źródła:

J. C. Mariátegui, Seven Interpretative Essays on Peruvian Reality, University of Texas Press: Austin 1971, https://www.marxists.org/archive/mariateg/works/1928/index.htm całość.

b) Literatura przedmiotu:

E. Górski, Filozofia a okcydentalizm w Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej, w: E. Górski, Rozważania o społeczeństwie obywatelskim i inne studia z historii idei, Wydawnictwo IFiS PAN: Warszawa 2003, ss 155-193.

E. Górski, Latynoamerykańska myśl filozoficzna i społeczna z perspektywy wschodnioeuropejskiej, „Studia Filozoficzne” 1989 nr 10.

H. Szlajfer, Koncepcje Sułtana-Galijewa, Mariáteguiego i Haya de la Torre – zarys ujęcia porównawczego, „Studia Polityczne” 2011 nr 27, ss 243-272.

c) Lektury w języku hiszpańskim:

A. Flores Galindó, Para situar a Mariátegui, w: „7 Ensayos, 80 años. Simposio Internacional Conmemorativo de la aparición de la obra clásica de José Carlos Mariátegui”, Lima 2008, ss 1-4.

R. Haya de la Torre, Ideologia aprista, Ediciones Pueblo: Lima 1961, ss. 13-39.

H. Szlajfer, Sobre el pensamiento y praxis política de José Carlos Mariátegui, de manera polémica (en relación al libro de A. Flores Galindó), „Estudios Latinoamericanos” 1985/86 nr 10, ss 187-204.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *