Frantz Fanon i walka o niepodległość Algierii

18 kwietnia 2015 r.

Wykład: red. Zbigniew Marcin Kowalewski, Le Monde diplomatique. Edycja Polska

Literatura podstawowa:

a) Źródła:
F. Fanon, Wyklęty lud ziemi, PIW: Warszawa 1985, ss 19-100, 213-216, oraz posłowie J.P. Sartre’a, ss 217-234.
F. Fanon, Algieria zrzuca zasłonę, Iskry: Warszawa 1962, rozdz. 1 (z aneksem) i 3.

b) Literatura przedmiotu:
M. Azar, In the name of Algeria: Frantz Fanon and the Algerian Revolution, w: A.C. Alessandrini (red.), Frantz Fanon: Critical Perspectives, Routledge: London – New York 1999, ss 21-32.
J.L. Decker, Terrorism (Un)Veiled: Frantz Fanon and the Women of Algiers, „Cultural Critique” 1990-1991 nr 17, ss 177-195.
W.W. Hansen, Fanonism, w: Historical-Critical Dictionary of Marxism, „Historical Materialism” 2011 t. 19 nr 2, ss 175-182.
E.W. Said, Traveling Theory Reconsidered, w: E.W. Said, Reflections on Exile and Other Essays, Harvard University Press: Cambridge 2000, ss 436-452.
I. Wallerstein, Fanon and the Revolutionary Class, w: I. Wallerstein, The Capitalist World-Economy, Maison des Sciences de l’Homme – Cambridge University Press: Paris – Cambridge 1979, ss 250-268.

Filmy:

a) Filmy fabularne z fanonowskimi inspiracjami o wojnie wyzwoleńczej narodu algierskiego:
Bitwa o Algier / La Battaglia di Algeri / La bataille d’Alger / The Battle of Algiers, reż. Gillo Pontecorvo, 1966.
Ponad prawem / Hors-la-loi / Outside the Law, reż. Rachid Bouchareb, 2010.

b) Filmy dokumentalne:
Frantz Fanon: Black Skin White Mask, reż. Isaac Julien, 1996.
Concerning Violence, reż. Göran Olsson, 2014 (ilustracja pierwszego rozdziału książki Fanona Wyklęty lud ziemi)

Literatura dodatkowa:

a) Źródła:
F. Fanon, Wyklęty lud ziemi, PIW: Warszawa 1985, całość.
F. Fanon, Algieria zrzuca zasłonę, Iskry: Warszawa 1962, całość.
F. Fanon, Black Skin, White Masks, Pluto Press, London 1986, całość.
F. Fanon, Toward the African Revolution: Political Essays, Grove Press: New York 1967.

b) Literatura przedmiotu:
A.C. Alessandrini, Introduction: Fanon Studies, Cultural Studies, Cultural Politics, w: A.C. Alessandrini (red.), Frantz Fanon: Critical Perspectives, Routledge: London – New York 1999, ss 1-17.
T. Goldie, Frantz Fanon and „Homosexual Territory”, w: A.C. Alessandrini (red.), Frantz Fanon: Critical Perspectives, Routledge: London – New York 1999, ss 77-87.
P. Hallward, Fanon and Political Will, „Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy”, 2011 t. 7 nr 1, ss 104-127.
J. McCulloch, Fanon’s Theory of Class Conflict oraz Towards a Critique of Fanon’s Class Analysis, w: J. McCulloch, Black Soul White Artifact: Fanon’s Clinical Psychology and Social Theory, Cambridge University Press: Cambridge 1983, ss. 142-165, 200-204.
R. Rabaka, Revolutionary Fanonism: On Frantz Fanon’s Modification of Marxism and Decolonization of Democratic Socialism, „Socialism and Democracy” 2011 t. 25 nr 1, ss 126-145.
R. Seferdjeli, „Fight with us, women, and we will emancipate you”: France, the FLN and the Struggle over Women during the Algerian War of National Liberation 1954-1962. Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of London, London School of Economics and Political Science, 30 September 2004, ss 123-134.
I. Wallerstein, Reading Fanon in the 21st Century, „New Left Review” 2009 nr 57, ss 117-125.

Po francusku:

G. Meynier, La „Révolution” du FLN (1954-1962), „Insaniyat” 2004, nr 25/26, ss 7-25.
M. Harbi, Fanon et le messianisme paysan, „Tumultes” 2008 nr 31, s. 11-15.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *